Woon-en zorgcentrum

Keuken

Het keukenteam staat dagelijks in voor het klaarmaken van verse en heerlijke maaltijden waarbij met de nodige aandacht rekening wordt gehouden met de noden van de bewoner.


Kapster & Pedicure

Wekelijks komt de kapster langs. De bewoners zijn vrij in hun keuze om hier gebruik van te maken. Op regelmatige tijdstippen komt ook de pedicure aan huis.

Wasbedeling

Bewoners en familie hebben de vrije keuze om zelf in te staan voor de was van de bewoner of daarvoor beroep te doen op een wasserij. Op heden werkt het WZC daarvoor met Clova als dienstenleverancier.

Bezoek

Bezoek is toegelaten op elk tijdstip van de dag, mits enige discretie tijdens de verzorgingsmomenten.

Inspraak

Gebruikersraden (bewoners- en familieraad) worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd waarbij de bewoners, familie en/of vertegenwoordigers hun voorstellen kunnen formuleren betreffende het dagdagelijks gebeuren in het WZC.

Fysieke beweging

Animatie & Ergotherapie
Een team van twee ergotherapeuten en animators zorgen dat er dagelijks activiteiten georganiseerd worden voor de bewoners. Dit om enerzijds alle bewoners een aangenaam tijdverdrijf te bezorgen en anderzijds actief te houden. Er wordt gezorgd voor aangepaste activiteiten naargelang de mogelijkheden van de residenten.

Kinesitherapie
Binnen het WZC is er een kinesitherapeut tewerkgesteld die in functie van doktersvoorschriften instaat voor de kinéprestaties, revalidatie en mobilisatie.

Accomodatie

Om de zorg voor de residenten te optimaliseren beschikken wij over aangepaste accommodatie, zoals tilliften, aangepaste baden, hoog-laagbedden, alterneringsmatrassen, relaxatie-badkamer, snoezelruimte…


Woon- en zorgcentrum

Wij bieden plaats aan 96 zorgbehoevende ouderen, waarvan 45 in de campus ‘Avondster’, Middelaan 43-49 en 51 in de campus ‘Morgenster’, Westlaan 38. Beide campussen beschikken naast éénpersoonskamers ook over een beperkt aantal tweepersoonskamers. Tevens beschikt het WZC over één koppelkamer.

Morgenster

Avondster

Pagina's

Subscribe to RSS - Woon-en zorgcentrum