Inspraak

Gebruikersraden (bewoners- en familieraad) worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd waarbij de bewoners, familie en/of vertegenwoordigers hun voorstellen kunnen formuleren betreffende het dagdagelijks gebeuren in het WZC.