Palliatief Team

Binnen het WZC is een werkgroep actief die zich specifiek inzet om deze zorg in huis zo optimaal mogelijk mee te helpen realiseren. Dit zowel voor bewoners als familieleden.

Er is een multi-disiplinaire samenwerking waarbij huisarts, bewoner of zijn vertegenwoordiger, samen overleg plegen om een aangepast zorgplan op te maken waarbij de aandacht vooral ligt op:

  • pijnbestrijding
  • zit- en ligcomfort
  • aangepaste voeding
  • luisteren naar wat er leeft en vragen en verlangens
  • liefdevol nabij zijn
  • oog hebben voor kleine attenties,
  • begripvol en meevoelend zijn.
  • respect opbrengen voor elke levensvisie en geloofsovertuiging.

Verder biedt het WZC de mogelijkheid aan de familie om nabij te zijn bij de verzorging, hulp te bieden bij het maaltijdgebeuren en desgewenst te waken bij de betrokken bewoner.

Het team werkt samen met het VZW Netwerk Palliatieve zorg Westhoek - Oostende

Netwerkcoördinator:
Veerle Coupez
Stovestraat 2A
8600 Leke - Diksmuide
Tel: 051 51 98 00
Mail: veerle.coupez@palliatieve.be
Website: www.pzwvl.be